vinstutdelning

vinstutdelningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet vinstutdelning

  • "Strömmingsleken arrangeras av ett bolag som ägs av sex idrottsföreningar i kommunen och brukar leda till att klubbarna får totalt ungefär 100 000 kronor i vinstutdelning."
  • "Den årsredovisningen visar också att ägarna gjort ytterligare en extra vinstutdelning på 16,7 miljoner kronor."
  • "Telia Soneras partner i Azerbajdzjan har alltså fått ungefär 1,9 miljarder kronor i vinstutdelning, och kan få upp till sju miljarder till."
  • "Den samarbetspartner som Telia Sonera nu utgår från ” står statsapparaten nära ” fick för 2013 enligt årsredovisningarna ut runt 198 miljoner kronor i vinstutdelning."
  • "Över en miljard i vinstutdelning"
  • "Om en före detta politiker i framtiden jobbar genom ett eget bolag och inte ger sig själv lön utan bara vinstutdelning, så ska de pengarna också jämkas mot pensionen."
  • "Nu är årets vinstutdelning klar och det är närmare 34 miljoner kronor som de 98 anställda får dela på."
  • "Socialdemokraterna tänker gå till val på att stoppa vinstutdelning i friskolor."
  • "Opinionsmätarna vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet har i flera år frågat väljarna om deras inställning till vinstutdelning i skattefinansierad vård, skola och omsorg."
  • "Förra året uppgav 57 procent att det är ett bra förslag att inte tillåta vinstutdelning, när SOM-institutet frågade."

Översättningar

Relaterat till vinstutdelning

fördelning