vinning

vinningen

vinningar

vinningarna

Substantiv

Synonymer