vindhastighet

vindhastigheten

vindhastigheter

vindhastigheterna

Substantiv
meteorologi
vindhastighet
Vindstyrka är ett mått på effekten av svaga till starka vindar. Meteorologer föredrar att använda ”vindhastighet”.
  • "Om det uppstår lokala tekniska problem i de permanenta observationsområdena får parametrarna vindhastighet, vindriktning och solstrålning utelämnas för dessa områden. eur-lex.europa.e"

Synonymer

Är del av

Har del

  • vind

    [ meteorologi ]

Övrig relation