vind

vinden

vindar

vindarna

Substantiv
Vanligast meteorologi
Vind är flödet av luft i atmosfären. Vindar kan röra sig i alla riktningar - horisontellt, vertikalt och i virvlar.

Synonymer

Är del av

byggnadskonst
Våningen närmast under taket på ett hus; används mest som förvaringsplats.

Synonymer
vind

vindare

vindast

Adjektiv

Synonymer