villkora

Verb

Översättningar

Hur används ordet villkora

  • "Det var i förra veckan som Moderaterna i Karlskrona lanserade förslaget på integrationsplikt, som bland annat innebär att villkora rätten till ersättning och ekonomiskt bistånd för nyanlända under den så kallade etableringsfasen."
  • "Inslagen visade bland annat att affärsidén var att villkora andelsköp för den som ville jobba åt företaget."
  • "Skolan är en kärnverksamhetsom man inte kan villkora tycker centern som vill satsa minst två miljoner extra på skolan oavsett hur valutgång blir på söndag."
  • "Republikanerna, pådrivna av konservativa inom Tea party-rörelsen, försökte villkora en uppgörelse med förändringar av hälsovårdsreformen ” Obamacare ”, men fick ge upp striden."
  • "Då en del av syftet med att ge en vecko- eller månadspeng är att lära och barnet pengars värde och att hushålla med resurser tycker Arturo Arques att det också är en bra idé att villkora en del av pengen med en motprestation."
  • "– Det är då man spelar ut bankerna mot varandra, säger Annika Creutzer och förklarar att man, för att få lyckas villkora fram en bra boränta, ska prata med minst tre banker två gånger innan man börjar förhandla på allvar."
  • "S vill villkora invandrares bidrag"
  • "al-Abani svarade med att kritisera Kristersson för att koppla samman stöldligor med invandring, och för att vilja villkora fri rörlighet för vissa grupper."
  • "– Det här är en jämlikhetsklausul som SSU tagit fram för att villkora regeringssamarbetet, säger ungdomsförbundets ordförande Philip Botström ( S )."
  • "Alliansen vill dock inte villkora en försvarspolitisk överenskommelse med en Natoutredning."

Möjliga synonymer till villkora

Diskussion om ordet villkora