viktig

viktigare

viktigast

Adjektiv
  • "Jag är allvarligt oroad att om kommissionen inte inser att detta är en viktig aspekt på hur vi skall skapa ett samhörande Europa kommer vi att göra framsteg på det ekonomiska området och på sysselsättningsområdet och även inom utrikes- och säkerhetspolitik men våra medborgare kommer fortfarande att vara ängsliga därför att de kommer att vara rädda för det okända och rädda för dem som de inte förstår. europarl.europa.eu"

Synonymer
viktigast

Adjektiv