vifta med

viftar med

viftade med

viftat med

vifta med

Verb