vidhållande

vidhållandet

(-)(-)
Substantivvidhålla

vidhåller

vidhöll

vidhållit

vidhåll

Verb