vidhålla

vidhåller

vidhöll

vidhållit

vidhåll

Verb