vidd

vidden

vidder

vidderna

Substantiv
allmänt