victimization

victimizations
Substantiv

Synonymer till victimization

Ordet victimization har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Ordet victimization inom allmänt

Synonymer till victimization (inom allmänt)

Ordet victimization inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till victimization (inom generell)

Diskussion om ordet victimization

  • - 2009-06-26

    övergrepp