verka

verkar

verkade

verkat

verka

Verb
Vanligast
Vanlig
  • "Vi får se hur medicinen verkar"

Synonymer

Synonymer

Synonymer