venuspassage

(-)(-)(-)
Substantiv

Övrig relation till venuspassage

Hur används ordet venuspassage

  • "Idag har en venuspassage ingen större vetenskaplig betydelse, men på 1700- och 1800 talet så användes venuspassagen till att bestämma storleken på solsystmet och avståndet mellan solen och jorden."
  • "Det är sista gången man kan se en venuspassage i sin livstid för nästa gång det sker är om 105 år."
  • "Första gången en venuspassage observerades var 1639."
  • "I stället valde han helt enkelt att stanna kvar på Mauritius i Indiska oceanen – det var ju bara åtta år kvar till nästa venuspassage, resonerade han."

Vad betyder venuspassage inom astronomi ?

Fotograf: Wikipedia
astronomisk händelse som inträffar när planeten Venus står i nedre konjunktion, det vill säga när Venus passerar mellan jorden och solen samtidigt som planeternas banplan skär varandra

Diskussion om ordet venuspassage