ventilera

ventilerar

ventilerade

ventilerat

ventilera

Verb
Att släppa in luft utifrån

Synonymer

Att diskutera ngt ingående

Synonymer