vatten

vattnet

(-)(-)
Substantiv
dryck
vatten
Vatten är en allmänt förekommande kemisk förening bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.[1] Vetenskapliga namn är diväteoxid, divätemonoxid och oxidan.
Bilden: Vatten i tre former; is, flytande och vaporiserat
"

Synonymer