varning

varningen

varningar

varningarna

Substantiv
  • "utfärda en kraftig varning"
  • "ta varning av/dra lärdom av"

Synonymer