Varna

Namnvarna

varnar

varnade

varnat

varna

Verb

Varna

Namn