vara

varan

varor

varorna

Substantiv
vara
Visa bild Fotograf: Diliff

Synonymer
Vara

Namn

vara

varar

varade

varat

var

Verb
Vanligast
  • "Syftet med denna bilaga är att vara ett hjälpmedel vid framtagningen av olika alternativ till åtgärder för att begränsa svavelutsläpp och av teknologier som förverkligar åtagandena i detta protokoll. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Vanlig
För befordran, i andra fall än som avses i led (iii), mellan de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och ett territorium utanför gemenskapens tullområde och när resan varar mindre än 24 timmar: minst två timmar innan fartyget lämnar hamnen i gemenskapens tullområde.

Synonymer

Mindre vanlig

Synonymer

vara

Hjälpverb
  • Engelska
  • be

Vara

Namn