vara värd för

är värd för

var värd för

varit värd för

var värd för

Verb