vara uppmärksam på

är uppmärksam på

var uppmärksam på

varit uppmärksam på

var uppmärksam på

Verb