vara tvungen

är tvungen

var tvungen

varit tvungen

var tvungen

Verb

Synonymer
vara tvungen

Hjälpverb