vara orättvis mot

är orättvis mot

var orättvis mot

varit orättvis mot

var orättvis mot

Verb