vara i överensstämmelse med

är i överensstämmelse med

var i överensstämmelse med

varit i överensstämmelse med

var i överensstämmelse med

Verb