vara sänd

är sänd

var sänd

varit sänd

var sänd

Verb