vansklighet

vanskligheten

(-)(-)
Substantiv

Synonymer