vanlig

vanligare

vanligast

Adjektiv
Vanlig ALLMÄNT
som förekommer ofta och därför är det normala
  • "Taltrasten är en mycket vanlig fågel"

Synonymer

Motsats

Mindre vanlig bildligt

Synonymer

som blivit en vana

Synonymer

Synonymer