vanhelgande

vanhelgandet

(-)(-)
Substantivvanhelga

vanhelgar

vanhelgade

vanhelgat

vanhelga

Verb

vanhelgande

Adjektiv