vallaro

vallaron

vallaroer

vallaroerna

Substantiv
däggdjur