valens

valensen

valenser

valenserna

Substantiv
kemi
atoms förmåga att åstadkomma bindningar