valance

valances
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till valance

Ordet valance har 2 betydelser

  • Inom textil
  • Inom arkitektur
textil
arkitektur

Ordet valance inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Möjliga synonymer till valance (inom textil)

Ordet valance inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till valance (inom arkitektur)

Diskussion om ordet valance