vakna

vaknar

vaknade

vaknat

vakna

Verbvakna

Interjektion