vak

vaken

vakar

vakarna

Substantiv
Ett hål i isen

Synonymer

Nattjänstgöring på exempelvis sjukhus

Synonymer