vadslagning

vadslagningen

vadslagninger

vadslagningerna

Substantiv
att slå vad om att något inträffar

Synonymer