vad i hela friden

Vanliga uttryck
  • "Vad i hela friden ska vi göra?"vad i hela friden

Vanliga uttryck