vad beträffar

Uttrycksadverbvad beträffar

Adverbial

vad beträffar

Preposition

vad beträffar

Okänd ordklass