vacuolisation

Substantiv
biologi
blåsbildning, hålrumsbildning