vacuolation

Substantiv
biologi
blåsbildning, hålrumsbildning

Synonymer