vacation

vacations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vacation

Ordet vacation har 4 betydelser

  • Inom turism
  • Inom teknik
  • Inom kontor
  • Inom generell
turism
teknik
kontor
generell

Ordet vacation inom turism

Översättningar (inom turism)

Svenska

Möjliga synonymer till vacation (inom turism)

Ordet vacation inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till vacation (inom teknik)

Ordet vacation inom kontor

från arbete

Ordet vacation inom generell

leisure time away from work; devoted to rest or pleasure

the act of making something legally void

Synonymer till vacation (inom generell)

Diskussion om ordet vacation

vacation

vacation
vacationed
vacationed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vacation (inom generell)

Vad betyder vacation inom medicin ?

spend or take a vacation

Möjliga synonymer till vacation

Diskussion om ordet vacation