våning

våningen

våningar

våningarna

Substantiv
bostad i flerbostadshus

Synonymer

byggnadskonst

Synonymer