våga

vågar

vågade

vågat

våga

Verb
Att göra vågig

Synonymer
vågad

Adjektiv

Synonymer