växel

växeln

växlar

växlarna

Substantiv
ekonomi

Synonymer

teknik

Är del av

handel