väsning

väsningen

väsningar

väsningarna

Substantiv