väsa

väser

väste

väst

väs

Verbväsande

Adjektiv

väsande

Adverb