värn

värnet

värn

värnen

Substantiv
militärväsen

Synonymer