värdera

värderar

värderade

värderat

värdera

Verb
ekonomi
Ngt som man bedömer värdet av

Synonymer

Ngn som som betraktas som värdefull

Synonymer