värdera högt

värderar högt

värderade högt

värderat högt

värdera högt

Verb