värdefull

värdefullare

värdefullast

Adjektiv
  • "finna det värdefullt att"

Synonymer