vältalig

vältaligare

vältaligast

Adjektivvältalig

Uttrycksadjektiv