välja ut

väljer ut

valde ut

valt ut

välj ut

Verb