välgång

välgången

(-)(-)
Substantivvälgång

Substantiv